Συνάλλαγμα

FOREX MONITOR Live
Λευκή Ευρώπης (Ρουμανίας-Βαλτικής-Σλοβακίας-Τσεχία)

 

 

 

Ευρώπης:

 • Τάβλες
 • Τάβλες Πλανισμένες
 • Μισόταβλες
 • Μισότσαβλες Πλανισμένες
 • Σκουρέτα
 • Σκουρέτα Πλανισμένα
 • Καδρόνια
 • Καδρόνια Πλανισμένα
 • Εμποτισμένη
 • Μαδέρια Πλανισμένα
 • Πλανισμένη (Βαλτικής)
 • Τάβλες (Βαλτικής)

 

  Πλάτος (mm)
Πάχος (mm)
35
45
65
75
80
100
115
120
125
135
150
170
175
180
190
200
220
225
250
280
300
12-15 Σκουρέτο                                          
18 Μισόταβλα                                          
22 Τάβλα                                          
24 Τάβλα                                          
38 Μαδέρι                                          
45 Μαδέρι                                          
47 Μαδέρι                                          
45 Καδρόνι                                          
55 Σκεπόξυλο                                          
63 Σκεπόξυλο                                          
75 Σκεπόξυλο                                          
75 Λατάκι                                          
80 Τράβα                                          
100 Τράβα                                          
120 Τράβα                                          
150 Τράβα                                          
180 Τράβα                                          
Μήκη: 180, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 400, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 cm.

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com